Skip to content

Welkom bij de Asser Bach Cantategroep

De Asser Bach Cantategroep (ABC) is een in de jaren 90 rondom cantates van Johann Sebastian Bach gevormd ensemble van ongeveer 25 gevorderde amateurzangers en 20 instrumentalisten. De meesten zijn vast aan het ensemble verbonden, een kleiner aantal neemt in projectverband deel.
Voor vocale solopartijen en voor sommige instrumenten wordt indien nodig een beroep gedaan op professionals. Dirigent en artistiek leider is Marion Bluthard.

Het ensemble voert vier keer per jaar een cantate uit tijdens een cantatedienst in het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo in de Adventskerk te Assen. Soms wordt daarnaast ander werk uitgevoerd van Bach of van een andere componist uit de barok of een andere periode. ABC concerteert soms in de Adventskerk, soms ook in andere kerken in het noorden. Zo zijn het Weihnachtsoratorium, de Hohe Messe en de Johannes Passion ten gehore gebracht. In december 2015 heeft ABC in samenwerking met de Nederlandse Bach Academie (NBA) het Magnificat van Bach en het Kerstconcert van Corelli uitgevoerd in Assen, Meppel en Jorwert. In juni 2016 volgde een cantateweekend in Emmen, Diever en Borger met onder meer cantates en motetten van Bach en een orgelconcert van Händel.

Wilt u ons uitnodigen om in uw kerk aan een cantatedienst mee te werken dan bestaat hiertoe de mogelijkheid op de avond van de zondagen waarop wij in de middag onze medewerking in de cantatedienst in de Adventskerk verlenen; zie hiervoor uitvoeringen. Ook kunt u ons uitnodigen een concert te komen geven.
In beide gevallen verzoeken wij u zich met onze voorzitter in verbinding te stellen. Zie hiervoor de contactpagina.