Skip to content

Welkom bij de Asser Bach Cantategroep (ABC)

ABC zong tot maart 2020 elk kwartaal een Bach-Cantate in de Adventskerk. Helaas hebben we door Corona daarna niet meer kunnen optreden.Wij verwachten dat ABC tot Pinksteren niet op een Corona-verstandige manier Bach Cantates kan zingen in de Adventskerk en daarna…….weten we niets en hopen we veel.

U moet het “live” even zonder ons doen. Als er (bijv. tegen de zomer van 2021, maar wellicht toch eerder) perspectief is voor veilige optredens in de Adventskerk, dan vindt u onze tijdige aankondiging o.a. op deze plek. Onze trouwe ABC vrienden en -deelnemers krijgen uiteraard ook per mail bericht.

Update: Inmiddels kunt op de pagina uitvoeringen de geplande data voor 2021 zien. De eerste cantates die normaalgesproken in februari en mei zouden zijn gaan nog niet door. Daarna hebben we vanaf 19 september onder voorbehoud data voor cantates ingepland en we hopen van harte dat we deze ook kunnen gaan uitvoeren.

ABC is een in 1990 rondom cantates van Johann Sebastian Bach gevormd barokensemble van ongeveer 25 gevorderde amateurzangers en 15 instrumentalisten. De meesten zijn vast aan het ensemble verbonden; een kleiner aantal neemt in projectverband deel. Voor vocale solopartijen en voor sommige instrumenten zoals cello, trompet, fluit en pauken wordt indien nodig een beroep gedaan op professionals. Artistiek leider/dirigent is Marion Bluthard. Organist op hoofdorgel en kistorgel is Wietse Meinardi.

groepsfoto abc met solisten

Het ensemble voert vier keer per jaar een cantate uit tijdens een cantatedienst in het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo in de Adventskerk, Lindelaan 49 Assen-Oost. Soms wordt daarnaast ander werk van Bach en/of werk van componisten zoals S. Scheidt, G.P. F. Telemann, A. Vivaldi, G.F Händel of F. Mendelssohn uitgevoerd. ABC concerteert met enige regelmaat in deze kerk, soms ook in andere kerken in het noorden. Zo zijn het Weihnachtsoratorium, de Hohe Messe en de Johannes Passion ten gehore gebracht. In december 2015 heeft ABC in het kader van een samenwerking met de Nederlandse Bach Academie (NBA) het Magnificat van Bach en het Kerstconcert van Corelli uitgevoerd in Assen, Meppel en Jorwert. In juni 2016 volgde een cantateweekend in Emmen, Diever en Borger met o.m. cantates en motetten van J.S. Bach en een orgelconcert van Händel.

Wilt u ons uitnodigen om in uw kerk

  • aan een cantatedienst mee te werken dan bestaat hiertoe de mogelijkheid op de avond van de zondagen waarop wij in de middag onze medewerking in de cantatedienst in de Adventskerk verlenen; zie hiervoor uitvoeringen.
  • een concert te geven

dan verzoeken wij u zich met onze voorzitter, Meino Nijhoff, in verbinding te stellen.