Skip to content

‘Deel 1 van het Weihnachts-Oratorium’, cantatedienst op 23 december in de Adventskerk

In het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo voeren koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep (ABC), uitgebreid met trompetten en pauken, op zondag 23 december deel 1 “Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage” van Johann Sebastian Bach (1685-1750) uit.

De aanbidding van Jezus door de herders, Gerard van Honthorst
De aanbidding van Jezus door de herders, Gerard van Honthorst

Het Weihnachts-Oratorium (BWV 248)is een verzameling van zes cantates voor de zon- en feestdagen van Eerste Kerstdag tot en met Driekoningen. De teksten zijn ontleend aan het Evangelie volgens Lucas en het Evangelie volgens Mattheus en waarschijnlijk geschreven door ‘librettist’  Picander . Bach zelf beschouwde die verzameling als een ‘oratorium’, een sacraal muziekstuk dat op een doorlopende handeling is gebaseerd, waarvan een Evangelist verslag doet. Een uitvoering in een keer achter elkaar heeft hij nooit bedoeld. Hij voerde het zelf uit in zes afleveringen, als een feuilleton. De meeste koren en aria’s zijn bewerkingen van niet-religieuze feestcantates die Bach de voorgaande jaren had uitgevoerd ter gelegenheid van geboorten, verjaardagen etc.
aan het koninklijk/keurvorstelijk hof te Dresden.
Het feestelijke deel I bestaat uit twee scènes a. de verwachting (advent), afgesloten met het bekende koraal ‘Wie soll ich dich empfangen’ en b. de geboorte van Jezus, eindigend met ‘Ach, mein herzliebes Jesulein!’ uit het prachtige kerstkoraal ‘Vom Himmel hoch da komm ich her’.

Medewerkenden
Voorganger in deze dienst is ds Roeland Busschers. Koor en orkest staan onder leiding van Marion Bluthard, per 1 oktober jl. aangetreden als artistiek leider van ABC, die het ensemble dus voor het eerst zal dirigeren. Een extra feestelijk debuut dus!
Vocale solisten zijn Eske Tibben, alt – Jeroen Helder, tenor en Roele Kok, bas.
Wietse Meinardi bespeelt het kistorgel en begeleidt de gemeentezang op het hoofdorgel.
De cantatedienst op zondag 23 december in de Adventskerk begint om 16.00 uur. Bij de uitgang is een deurcollecte als welkome bijdrage in de kosten. We zien uit naar uw en jouw komst!

Reinder van der Molen