Skip to content

Cantatedienst op 19 september in de Adventskerk

Op zondag 19 september 2021 zal het orkest van de Asser Bach Cantategroep o.l.v. Marion Bluthard voor het eerst meer dan een jaar (Corona!) weer eens optreden in de Adventskerk. Alles op gepaste afstand van elkaar en van de luisteraars en geheel volgens de coronaregels.

Zij brengen delen uit de Hohe Messe ten gehore, onder andere deel 3 (Kyrie eleison II) en deel 7 (Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam). De Hohe Messe wordt wel als het laatste en tevens grootste meesterwerk van J.S.Bach beschouwd, met zijn ingenieuze kwaliteit.

Manuscript van de Hohe Messe

De Mis in b-kleine terts(BWV 232) van Johann Sebastian Bach, is het laatste werk dat Bach heeft gecomponeerd voor zijn dood in 1750. Het is vooral bekend onder de naam Hohe Messe, maar deze naam is niet authentiek maar verzonnen door de romantici rond Mendelssohn die Bachs werk in de eerste helft van de vorige eeuw herontdekten. Bach liet het werk na als ongepubliceerd en ongedateerd handschrift, en zonder titel.

Voorganger is Ds Helene van Noord. Wietse Meinardi bespeelt het kistorgel en begeleidt op het hoofdorgel. De toegang is gratis maar er is wel een uitgangscollectie die van harte wordt aanbevolen.

Het aantal bezoekers is volgens de richtlijnen beperkt tot 60, alles op de juiste afstand. Om teleurstelling te voorkomen (als velen het plan opvatten om deze dienst met uitvoering te willen bezoeken), verzoeken wij u, u voor deze speciale dienst aan te melden op de website van de Adventskerk: www.vredenoord-assen.nl.

Adventskerk, zondag 19 september a.s., aanvang 16.00 uur.
Van harte welkom!