Skip to content

Over ABC

De Asser Bach Cantategroep is een stichting. De stichting heeft ten doel: het (doen) uitvoeren van cantates, concerten en andere projecten op muzikaal gebied en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.” De formele oprichting van de stichting was op 26 september 2002, maar 10 jaar eerder, in november 1992, werden de eerste besprekingen gevoerd die enige tijd daarna leidden tot de cantatediensten zoals we die nu kennen.

Het bestuur van de stichting en de contactgegevens kunt u vinden op de pagina Contact. Mocht u ABC een warm hart toedragen en graag willen steunen dan kunt u ‘vriend’ worden van ABC. Meer informatie hierover staat op de pagina Vrienden.

ABC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit staat beschreven in de privacyverklaring.