Skip to content

Vacatures

De Asser Bach Cantategroep (ABC) is een stichting die 4 keer per jaar een Bachcantate of vergelijkbaar werk uitvoert ,tijdens een kerkdienst (vesper) in de Adventskerk te Assen (Protestantse Kerk Nederland). Vaak wordt naast de Bachcantate een korter tweede stuk ten gehore gebracht, van J.S. Bach of een andere (barok)componist.
Naast deze cantatediensten worden gemiddeld 1 keer per 2 jaar concerten uitgevoerd met grotere werken. In het verleden waren dat o.a. de Hohe Messe, het Weihnachtsoratorium, het Magnificat en de Johannes Passion.
De ABC bestaat uit een koor van ongeveer 25 gevorderde amateurzangers en een orkest van omstreeks 15 instrumentalisten, zowel amateurs als professionals. Het orkest speelt op moderne instrumenten (440Hz), maar met barokstokken en volgt zoveel mogelijk de historische uitvoeringspraktijk.
De ABC werkt projectmatig. Een project bestaat uit enkele repetities, waarbij koor en orkest zowel afzonderlijk als gezamenlijk repeteren.

De Asser Bach Cantategroep is per 1 november 2018 op zoek naar een nieuwe

dirigent / artistiek leider

We verwachten van de kandidaat dirigent:
• een afgeronde conservatoriumopleiding koor- en/of orkestdirectie
• affiniteit met kerkmuziek
• bereidheid om in een kerkdienst op te treden
• kennis van en ervaring met de historische uitvoeringspraktijk
• de bereidheid om eventueel een proefdirectie te verzorgen op 22 september

Met de dirigent wordt een overeenkomst tot het verlenen van diensten afgesloten. Een loondienstverband en een beroep op de wet Werk en Zekerheid zijn uitgesloten.
De vergoeding komt overeen met wat bij vergelijkbare functies in de wereld van de kerkmuziek gebruikelijk is.

Uw sollicitatie, vergezeld van CV en repertoirelijst kunt u tot 10 augustus sturen naar dirigentabcsollicitatie@gmail.com

Meer informatie over de Asser Bach Cantategroep is te vinden op de website: www.asserbachcantategroep.nl
Nadere inlichtingen zijn in te winnen bij de sollicitatiecommissie t.n.v.:
Josien Rijkmans,
tel. 06 17468271
dirigentabcsollicitatie@gmail.com


ABC voert voornamelijk barokmuziek uit. Dat vraagt van zangers en spelers een bijzondere affiniteit met en inzet voor deze stijl van musiceren. Het koor is goed bezet maar aanvulling met enkele alten, tenoren en bassen blijft wenselijk omdat niet iedereen altijd beschikbaar is.
Belangstellenden voor deelname aan het ensemble worden uitgenodigd om enkele malen een uitvoering of repetitie van ABC bij te wonen en zich daarna te melden voor een kennismaking. In overleg met de koorcoördinator resp. de orkestcoördinator, concertmeester en dirigent zullen dan afspraken worden gemaakt voor een stemtest resp. voorspeelmoment.

Koorcoördinator is Nanny van der Wal, emailadres: nannyvanderwal@home.nl (n.b. Lieke Wartena defungeert tijdelijk om studieredenen)
Orkestcoördinator is Rein de Vries, emailadres: rodevries@gmail.com

 

Het koor zingt in de adventskerk