Skip to content

Vacatures

Sfeer en niveau

Wie zin heeft bij de Asser Bach Cantategroep een muzikaal aandeel te leveren, die weet op voorhand het volgende:

  • ABC voert vooral, maar niet uitsluitend, barokmuziek uit en laat zich daarbij inspireren door wat bekend is over de uitvoeringspraktijk van destijds. Praktisch betekent dat bijvoorbeeld dat strijkers barokstokken gebruiken, maar veelal op moderne instrumenten spelen. De stemming is 440 Hz.
    Onder leiding van onze strijkerscoach, Mariette Holtrop, barokspecialist, wordt veel aandacht besteed aan zaken als streektechniek, articulatie en frasering.
  • De gezamenlijke repetities van koor en orkest zijn altijd op zaterdag en zondag, voorafgaand aan de cantatedienst. Het koor repeteert daarnaast op twee vrijdagen voorafgaand aan de dienst en de strijkers hebben een extra repetitie op de dinsdag ervoor.
  • Zangers en spelers die bij ABC willen spelen en zingen zijn in staat zelf hun partij thuis technisch in te studeren. Bij de repetities wordt het artistieke niveau omhoog gebracht.
  • Op gezette tijden vinden individuele stemtesten plaats om te zien waar er nog geschaafd moet worden. Zangers en spelers krijgen tijdens de repetities van dirigente Marion Bluthard aanwijzingen om het muzikale niveau verder te verhogen en de individuele en gezamenlijke klank te polijsten.
  • Aan alle zangers en spelers wordt per cantate of concert een financiële bijdrage gevraagd.

Concrete vacatures

1. Sopranen, alten, tenoren en bassen
De sopranen en alten zijn goed bezet, maar enige aanvulling is gewenst omdat niet altijd iedereen beschikbaar is. De tenoren en bassen zijn krap bezet. Hier is aanvulling nadrukkelijk gewenst. Als ABC je aanspreekt en je denkt, dat je op het geambieerde niveau van ABC kunt zingen, neem dan contact op met de koorcoördinator. Zie contactpagina.

2. Violisten
Violisten die zich aangetrokken voelen tot de werkwijze van ABC en die bovendien affiniteit hebben met barokmuziek en denken te passen bij het speelniveau van ABC zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen met de orkestcoördinator. Zie contactpagina.

3. PR-man of vrouw
ABC wil graag wat meer naar buiten treden en meer bekendheid krijgen. Daarom zoeken we een iemand, die weet hoe je de media in brede zin effectief kunt gebruiken en die ABC (als vrijwilliger) kan helpen in de strijd om de aandacht.
Onze voorzitter wil u graag alle inlichtingen geven. Zie contactpagina.

4. Fondsenwerver
ABC heeft zoveel potentie, dat we ook (risicodragende) concerten willen geven. Om dat te bereiken zoeken we iemand die als vrijwilliger ons helpt om de inkomstenkant goed te beheersen.
Onze penningmeester wil u graag alle inlichtingen geven. Zie contactpagina.

Het koor zingt in de adventskerk