Skip to content

Vrienden

Hoewel de deelnemers, naast hun inzet bij repetities en uitvoering, zelf ook een bijdrage betalen en de Adventskerk ons financieel steunt, blijft voor de continuering van onze activiteiten nog meer geldelijke support dringend nodig. De mogelijkheden voor subsidie zijn zeer beperkt. Gelukkig heeft ABC in de loop der jaren een aantal donateurs geworven. Graag willen we de relatie met hen en ook met andere muziekliefhebbers intensiveren. Daartoe hebben wij een kring van Vrienden opgericht.
De adventskerk Assen, de thuisbasis van het ABC - foto door B.Heidema
ABC gaat de Vrienden:

  • met een driemaandelijkse digitale vriendenbrief regelmatig op de hoogte brengen van haar activiteiten
  • uitnodigen voor het bijwonen van repetities

Vrienden doneren bij voorkeur €50 of meer per jaar. Uiteraard zijn kleinere bedragen ook welkom. De huidige donateurs beschouwen we graag als onze Vriend. ABC heeft de ANBI-status waardoor de gift aftrekbaar is voor de belasting. (Fiscaal nummer: 8122.58.617 – ANBI beschikking: 68. 162, of bekijk hier de ANBI gegevens van het ABC). Het rekeningnummer bij de bank ten name van de Asser Bach Cantategroep is NL81 RABO 0102 9331 54

Wilt u zich als Vriend aanmelden? Dan kunt u uw gegevens per e-mail aan de secretaris doorgeven. Wij zullen u jaarlijks vragen of u Vriend wilt blijven. Dat is dan tevens de herinnering om te betalen.

Als u andere mogelijkheden ziet om ABC financieel of anderszins te steunen dan willen wij graag met u in contact komen. Dat kan door een e-mail met uw suggestie(s) te sturen naar de secretaris, penningmeester of voorzitter. Een telefoontje kan natuurlijk ook. Wij maken dan per omgaande een afspraak om aan uw idee vorm te geven.